Kai pamatau tave, mano širdis daro „!”.

Kai pamatau tave, mano širdis daro „!”.

;