Kas nors iškvieskite policiją!! Negali būti legalu ant kiek graži.

Kas nors iškvieskite policiją!! Negali būti legalu būti tokia gražia.

;